JUDETUL ARAD

Potenţialul turistic al judeţului Arad este bogat şi variat, iar turiştii pot petrece, cu siguranţă, clipe de neuitat. Frumuseţea şi diversitatea reliefului, alături de cele mai importante obiective turistice şi culturale reprezintă tot atâtea elemente de atracţie pentru cei care doresc să cunoască îndeaproape perspectiva arădeană. Ceea ce detaşează judeţul nostru de celelalte destinaţii turistice concurente din această parte a ţării, îl reprezintă potenţialul său turistic axat pe latura cultural-istorică şi pe contextul de afaceri bine dezvoltat, ce coexistă în multe din ofertele turistice.
Judeţul Arad este situat în partea de Vest a României, la confluenţa unor importante drumuri europene – Coridorul european rutier IV, care face legătura între ţările din Vestul Europei şi Sud – Estul acesteia, Drumul Rapid , care leagă Ucraina de Serbia şi Tronsonul European de Cale Ferată Paris – Istambul.
El se învecinează la Sud cu judeţul Timiş, la Nord cu judeţele Bihor şi Alba, la Est cu judeţul Hunedoara, iar la Vest cu Ungaria.
Relieful variază de la zonele de câmpie şi cele colinare, la cele muntoase de joasă altitudine (cel mai înalt vârf muntos fiind Vf. Găina de 1.486 m - Munţii Bihorului). Municipiul Arad este amplasat în Câmpia Aradului (parte a Câmpiei de Vest), la altitudinea de 107 m.
Clima este preponderent continental – moderată, cu slabe influenţe mediteraneene (zona Podgoriei viti – vinicole Miniş – Măderat şi zona Depresiunii Gurahonţ).
Reţeaua hidrografică se concentrează în jurul a două râuri importante, Mureşul ce străbate judeţul prin Sud şi Crişul Alb care- l traversează prin Nord – Est.
Din obiectivele turistice ale judeţului, putem menţiona:

PARCUL NATURAL LUNCA MUREŞULUI
Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului promovează o serie de activităţi turistice cu un caracter ecologic, astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Cele mai importante activităţi turistice în cadrul parcului nostru sunt:
• excursii pe Mureş cu ambarcaţiuni uşoare de tip caiac-canoe ce pot fi închiriate de la sediul administraţiei din Arad sau de la punctele de informare turistică Pecica şi Cenad;
• plimbări cu bicicleta pe traseul Ceala, traseul Arad – Pecica prin pădure şi traseul Arad – Pecica - Sâmpetru German – Cenad, ultimul străbătând tot parcul de la est spre vest; închirierea de biciclete de teren pentru vizitarea parcului şi parcurgerea acestor trasee se poate face şi de la sediul administraţiei din Pădurea Ceala şi de la punctele de informare turistică Pecica şi Cenad;
• urmărirea mamiferelor mari în libertate din observatorul Prundul Mare şi a păsărilor din Observatorul Bezdin, construite în acest scop în zona Rezervaţiei Naturale Prundul Mare; accesul la observatorul pentru mamifere mari se face contra cost, putând fi folosit şi în condiţii de temperaturi foarte scăzute, datorită posibilităţii de a fi încălzit;
• vizite ghidate pe teritoriul întregului parc, pe trasee tematice care includ Balta cu nuferi, arborete naturale de luncă, Mănăstirile Hodoş - Bodrog şi Bezdin, sau situri arheologice;
www.luncamuresului.ro

SFÂNTA MĂNĂSTIRE HODOŞ BODROG
Este situată la 2 km de satul Bodrogu Nou şi 15 km de oraşul Arad şi este cea mai veche mănăstire din România cu viaţă monahală neîntreruptă (din 1177). Există o legendă conform căreia mănăstirea a fost înfiinţată ca urmare a descoperirii unei icoane a Maicii Domnului cu Pruncul Isus. Legenda spune cum un taur din turma unui cioban a scos din pământ cu coarnele, icoana făcătoare de minuni, şi pe acest loc credincioşii au construit o biserică mică în care au aşezat icoana. Numele de Hodoş vine de la numele slav de "huduş", care înseamnă: festiv, sărbătoresc. Tradiţia precizează că Hodoş ar fi fost numele taurului care a descoperit icoana Maicii Domnului.
Biserica mânăstirii cu hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" (21 noiembrie) datează din a doua jumătate a secolului XIV, în jurul anului 1370, fiind construită în stil bizantin. De-a lungul secolelor, biserica a fost restaurată de mai multe ori păstrând forma sa iniţială, doar acoperişul a primit înfăţişare barocă în secolul 18.
www.manastireabodrog.ro

SFÂNTA MĂNĂSTIRE ADORMIREA MAICII DOMNULUI BEZDIN
Situată la 36 kilometri vest de Arad, Mânăstirea Bezdin cu hramul "Adormirea Maicii Domnului " (28 august - calendarul gregorian) este una dintre puţinele mănăstiri ortodoxe sârbe conservate din România, datând din 1539, ctitorii fiind o importantă familie sârbă, Iansici.

MĂNĂSTIREA SFÂNTA MARIA RADNA
Este situată pe dealul de la Radna (Lipova), la aproximativ 35 de kilometri de Arad. Mânăstirea Catolică este cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, pentru pelerinajele care sunt organizate aici de mai multe ori pe an. Se pare că aceste pelerinaje au început în 1707. Legenda spune că soţia unui soldat dintr-un regiment oprit la Arad era extrem de bolnavă. Puţin înainte de a i se apropia sfârşitul, femeia a avut un moment de luciditate şi a spus celor apropiaţi că singura modalitate de a scăpa de ciuma care bântuia Aradul ar fi un pelerinaj la Radna. Se spune că cei care au ascultat-o şi au plecat în pelerinaj au scăpat de boala cumplita. Prima biserica a fost construită în 1520.

CETATEA MEDIEVALĂ SOIMOŞ poziţionată strategic pe culmile M-ţilor Zărandului în localitatea Şoimoş - oraşul Lipova, fortăreaţa este vizibilă de pe E 68 la apropierea de oraş; prima atestare documentară a cetăţii a fost realizată în 1278, ea a fost parţial demolată de austrieci în 1788. Atracţia cultural - turistică estivală a acestei zone o reprezintă Festivalul de muzică veche din luna august care se desfăşoară anual în cetate.

CASTELUL REGAL DIN SĂVÂRŞIN (sec. XVIII) a fost construit de către familia nobiliară Forray, renovat radical în sec. XIX, apoi a fost cumpărat de familia regală a României în 1943 şi retrocedat familiei regale în 2001; imobilul este situat în centrul localităţii Săvârşin, fiind înconjurat de un frumos parc dendrologic. Alte atracţii turistice de vizitat în comuna Săvârşin sunt: Biserica ortodoxă ,,Cuvioasa Paraschiva” (1889), situată în centrul localităţii Căprioara, comuna Săvârşin, Biserica romano - catolică (1875) – situată în centrul localităţii Săvârşin, comuna Săvârşin, aici se păstrează monumentele funerare ale lui Zefir şi Andrei Forray (1837); Biserica de lemn ,,Sfinţii Trei Ierarhi” (1782) – poziţionată în localitatea Troaş, comuna Săvârşin, interiorul bisericii este pictat în anul 1813 de Nicolae Bădău din Lupşa Mare, unul dintre cei mai renumiţi pictori de biserici din Ardeal, situl arheologic „Dealul Cetăţuia” – situat în localitatea Săvârşin, comuna Săvârşin, în zona împădurită din preajmă, el cuprinde urme de aşezări din epoca bronzului, respectiv fortificaţii şi aşezări din perioada sec. IV î.Chr –sec. II d.Chr (de interes este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice din iunie – septembrie, a se consulta site-ul muzeului).

RUINELE BISERICII ROMANICE situate în intravilanul localităţii Vladimirescu, comuna Vladimirescu; semnalizat vizual prin indicatoare rutiere, locul este ideal pentru organizarea de concerte în aer liber, cum ar fi Festivalul de muzică veche care se desfăşoară anual în luna august. Alte atracţii turistice de vizitat în Vladimirescu ar fi ansamblul rural situat în centrul localităţii Vladimirescu, în spaţiul din jurul celor două biserici catolice, datate din perioada sec. XVIII – XIX, cuprinde spaţii rezidenţiale cu arhitectură valoroasă.

SITUL ARHEOLOGIC localizat în apropierea localităţii Cladova, comuna Păuliş (în dreapta intersecţiei dintre E68 şi drumul judeţean ce duce spre Cladova), la locul numit „Dealul Carierei”. Situl este datat din perioada sec. XII – XVI; el mai cuprinde vestigii din: paleolitic, epoca bronzului, fierului, o fortificaţie dacică din care s-a dezvoltat una medievală, ruinele bisericii medievale şi urmele unor ateliere metalurgice, săpate în stâncă; interesantă este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie – a se consulta site-ul muzeului). Alte atracţii turistice de vizitat în comuna Păuliş ar fi: biserica ortodoxă şi Valea Mare, situate în localitatea Cladova, comuna Păuliş, cuprind un valoros ansamblu arhitectural rural; toate datează din perioada sec.XIX – XX

BAZARUL TURCESC LIPOVA localizat în centrul oraşului Lipova (piaţa centrală), datat din sec. XVII. în piaţa centrală a oraşului, la bazar se desfăşoară anual în luna august Festivalul de muzică veche. Alte atracţii turistice de vizitat în Lipova ar fi: Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” ce datează din sec. XVIII; Mănăstirea franciscană ,,Sfânta Maria”, un loc de pelerinaj al tuturor creştinilor cu ocazia zilei de 15 august şi 8 septembrie – Sf. Maria - un complex monastic de sec. XIX care cuprinde: biserica, claustrul şi ,,Drumul Golgotei” - în biserică se organizează concerte de orgă şi se desfăşoară anual Festivalul de muzică veche; nu este lipsit de interes nici centrul oraşului, care prin ansamblul arhitectural de sec. XVIII - XIX ne aduce aminte de vechile aşezări de meşteşugari şi comercianţi.

SITUL ARHEOLOGIC ,,LA CETATE” se află în localitatea Bulci, comuna Bata, în spatele castelului Mocioni, pe malul Mureşului; el a fost constituit dintr-o abaţie benedictină (sec. XI – XVI) şi o posibilă fortificaţie romană; este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie – a se consulta site-ul muzeului), fiind datat ca fortificaţie medievală – timpurie construită în perioada sec. IX – XI. O alta atracţie turistica de vizitat în comuna Bata este Castelul Mocioni (sec. XIX), situat în localitatea Bulci în centrul localităţii, înconjurat de un frumos parc dendrologic.
ANSAMBLUL RURAL din centrul localităţii Neudorf (situat la aprox. 5 km distanţă de centrul de comună Zăbrani), este un exemplu grăitor de urbanism colonizator, construit în stil săsesc, datat ca si stil urbanistic în sec. XVIII. Alte atracţiile turistice de vizitat în comuna Zăbrani sunt: biserica catolică (1771) situată în localitatea Neudorf, comuna Zăbrani, în cripta bisericii, aflându-se mormântul arhiducesei Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (1770 – 1809); biserica catolică (1737) aflată în localitatea Zăbrani, comuna Zăbrani; parcul central aflat în spatele Căminului Cultural din Zăbrani adăposteşe „fântâna cu apă bună”, cea care a dat numele localităţii Zăbrani fostă „Guttenbrunn” (localitate înfinţată în 1724).

SITUL ARHEOLOGIC DE LA BIZERE ”MĂNĂSTIREA” - aflat la 4 km de centrul localităţii Frumuşeni, la ieşirea din localitate spre Lipova, situl este semnalizat vizual prin indicatoare rutiere; obiectivul de importanţă turistică este datat ca mănăstire benedictină din perioada sec. XII – XVI. Situl este atractiv prin vestigiile descoperite - mozaicuri figurative, valoroase cu statut de unicat în Europa Centrală şi de Est; este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iulie – septembrie, a se consulta site-ul muzeului). Alte atracţii turistice în Frumuşeni: anual la Bizere se organizează Festival de muzică veche din luna august şi Sărbătoarea de la Bizere, eveniment cultural inedit prin amploarea şi suita de acţiuni culturale şi ştiinţifice organizate pe perioada celor 2 zile de evenimente ocazionate de închiderea campaniilor arheologice.

RUINELE CETĂŢII MEDIEVALE ŞIRIA se află în localitatea Şiria, accesul auto realizându-se pe un drum forestier semnalizat; pentru accesul pedestru este recomandabil drumul care porneşte din spatele muzeului din Şiria. Prima atestare documentară s-a înregistrat în 1318, ca cetate regală, ea fiind apoi bombardată şi distrusă de austrieci în 1784. Printre ocupanţii ei s-au numărat Iancu de Hunedoara, regele Sigismund de Luxemburg, despotul sîrb George Brâncovici, Matei Corvin, familia Báthory. Atracţiile turistice de vizitat sunt Biserica romano - catolică ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1700 - 1769), situată în localitatea Şiria, comuna Şiria, Mănăstirea ortodoxă Feredeu ,,Sf. Gheorghe” – schit şi complex mănăstiresc, primul datând din sec. XVIII, iar complexul mănăstiresc din 1992 (în 2000, Sf. Sinod al BOR hotăreşte transformarea schitului în mănăstire), Muzeul memorial ,,Ioan Slavici” şi Muzeul memorial „Emil Monţia” - găzduit de Castelul Bohuş (1838), aflat în localitatea Şiria, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” – sec. XVIII –XIX, situată în localitatea Galşa, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” – sec. XVIII – XIX, renovată în sec. XX, situată în localitatea Mâsca, comuna Şiria.

ANSAMBLUL ARHITECTURAL situat în centrul oraşului PÂNCOTA, construit în sec. XVIII – XIX, are în componenţa sa mai multe stabilimente: Castelul Dietrich Schulkowsky (1825-1850 – azi sediul primăriei Pâncota), Casa în care s-a născut Csiky Gergely (1841-1891), Cazarma ulanilor (lăncierilor) „Kaiser Joseph Haus” (sec. XVIII) şi vechiul han de poştalion (sec. XVIII). Alte atracţii turistice din Pâncota: situl arheologic ,,Cetatea Turcească” este situat în oraş, pe Dealul „Pleşuvul”, datat ca abaţie benedictină, atestată documentar pentru prima dată în 1177; situl prezintă şi o fortificaţie turcească construită în perioada 1565–1691, este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie - a se consulta site-ul muzeului).

CETATEA INEULUI este localizată în oraşul Ineu, datată din anul 1295 ca fiind prima atestare documentară a unei cetăţi în oraş; actuala construcţie a fost edificată între 1645 – 1652, după planurile lui G. Haller; cetatea a fost renovată în 1870, respectiv în perioada 1975 – 1976.

RUINELE CETĂŢII MEDIEVALE se găsesc în localitatea Dezna, pe Dealul „Ozoiu”, singurul acces este cel pedestru şi se realizează la ieşirea din Dezna spre Moneasa, în dreptul hanului, urmând marcajul turistic; cetatea este datată din sec. XIII – XVIII, prima atestare documentară fiind din 1318; în 1693, cetatea a fost abandonată după ce şi-a pierdut intersul strategic. Alte atracţii turistice: Biserica ortodoxă ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, situată în localitatea Dezna, comuna Dezna, datează din sec. XVII – XVIII, Biserica şi casa parohială catolică (1760), aflată în localitatea Dezna, comuna Dezna.

BISERICA ROMANO CATOLICĂ DIN VINGA
Biserica romano-catolică din Vinga a fost construită în 1892 în stil neo-gotic în conformitate cu planurile unui bine-cunoscut arhitect din Viena şi cu sprijinul comunităţii locale bulgare.

Mai multe detalii puteţi afla vizitând: www.cjarad.ro, www.museumarad.ro, www.primariaarad.ro, www.prourbe.ro